Home Page Contact Us
Sections
Date
Gaeilge Friday June 22nd
Instrumental Saturday June 23rd

Speech and

Drama

Saturday June 23rd & Sunday June 24th
Vocal Saturday June 23rd & Sunday June 24th
Traditional Sunday June 24th
Close of Entries: 26th May 2018

Aithriseoireacht  

Réamhscoileanna (pre-schools)
1. Is maith liom   “Teidí Beag Buí”.

Bunscoileanna (Primary Schools)
2.  Naíonáin Shóisearacha
      Is feidir liom       An Froganna.

3.   Naíonáin Shinsearacha
       Mo Mhadra      Póca Dhaidí,

4.   Rang a hAon
      Beacha     Sméara Dubha

5.   Rang a Dó
      An Balún    Bean an Phoist
 
6.  Rang 3 agus Rang 4
    Éirigí, a Pháistí    Seán agus an Dall

7.  Rang 5 agus Rang 6
     Abhainn ag caint  nó  An Canaerí

8.  Faoi 8
     Do rogha dán – dán ar bith seachas na cinn ata luaite sna comórtaisí thuas.

9.  Faoi 10
     Do rogha dán dán ar bith seachas na cinn ata luaite sna comórtaisí thuas.

10.  Faoi 13 (daltaí bunscoile)
Do rogha dán – dán ar bith seachas na cinn ata luaite sna comórtaisí thuas.
    

   

Comhrá Beirte

11. Faoi 10.

     2-3 nóiméad.

12. Faoi 13 (daltaí bunscoile)

3 – 4 nóiméad.